НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 41, 2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Басараб В.А.
ТЕХНОЛОГІЯ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ В СКЛАДНИХ УМОВАХ

Григоровський П.Є., Броневицький А.П., Мурасьова О.В., Григоровський А.П.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВНИЦТВА ШВИДКОСПОРУДЖУВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Казаченко Л.М., Казаченко В.А., Лобко-Зампассі М., Казаченко Д.А.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У ПІСЛЯВОЄННІ ЧАСИ РОБОТОМ-3D-ПРИНТЕРОМ

Казаченко Л.М., Казаченко Д.А., Казаченко В.А., Лобко-Зампассі М.
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ПОБУДОВІ ЦИФРОВОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Уманець І.М., Глущенко І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ САНУЮЧОЇ ШТУКАТУРКИ

Fedukhin O.V., Mukha A.A.
FORECASTING NPP PIPELINES RESIDUAL LIFE BASED ON EROSION-CORROSION WEAR RATE MEASUREMENT

Хохрякова Д.О.
ВУЗЛОВІ З’ЄДНАННЯ ЗБІРНИХ ПАНЕЛЕЙ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ТОНКОСТІННИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хохрякова Д.О., Шамріна Г.В.
ТИПИ СТІНОВИХ СИСТЕМ KNAUF AQUAPANEL® З УРАХУВАННЯМ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

Шишкіна О.О.
ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНО-АРМОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ