ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ФАХОВОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ»

 

Завантажити інформаційний буклет у PDF форматі

 

Шановні автори, оголошується набір статей до нового випуску.

Для публікації статті у науковому журналі «Нові технології в будівництві» (Категорія «Б») № 44, 2024 необхідно до 28 травня 2024 року (включно) заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. статтю, оформлену за наведеними нижче вимогами.

Прохання називати файли за прізвищем автора. 

Вимоги до наукової статті

Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню видання. Статтю можна подавати українською або англійською мовами. Обсяг статті повинен бути мінімум 12 повних сторінок, максимум 20 сторінок.

Стаття повинна містити: індекс УДК, анотації та ключові слова, відомості про авторів (науковий ступінь та посаду кожного автора, місце роботи, місто), список літератури та references.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Транслітерація імен та прізвищ для списку References з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. 

Технічні вимоги

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення doc). Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

Шрифт – Times New Roman 14. Інтервал – 1,5. Дозволяється застосування напівжирного шрифту і курсиву. Таблиці набираються у Microsoft Word і Microsoft Excel. Формули набираються в Microsoft Equation. Малюнки і фотографії (чорно-білі або кольорові) додатково подаються у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi поширених графічних форматів (JPG, BMP, TIFF).

Неправильно оформлена автором стаття, що не відповідає зазначеним вимогам, розглядатися не буде. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 

 

Опублікування є безоплатним у разі відповідності статей профілю журналу, а також їх наукової цінності. 

Електронна версія журналу розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.