Науковий журнал «Нові технології в будівництві» підтримує етичні стандарти наукових публікацій та проводить усі можливі заходи із запобігання недобросовісним публікаціям. Усі статті, які надані для опублікування у науковому журналі «Нові технології в будівництві» проходять рецензування на оригінальність, етичність та значимість.

Дотримання стандартів етичної поведінки важливе для усіх сторін, що приймають участь у публікації: авторів, редакторів журналу, рецензентів та видавця.

Ці положення ґрунтуються на Рекомендаціях із Добросовісної Практики Наукових Публікацій Комітету з етики Наукових Публікацій.

 

Обов’язки редколегії

 

Неупередженість

Редактор завжди оцінює інтелектуальний вміст рукописів незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

 

Конфіденційність

Редактор або будь-хто інший з редакційного штату не повинен розголошувати жодну інформацію про представлений рукопис будь-кому, окрім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних радників і видавця, оскільки вона є приватною.

 

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали, виявлені в представленому рукописі, не мають бути використані у власному дослідженні редактора без спеціальної письмової згоди автора.

 

Обов’язки рецензентів

 

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду дослідження, що міститься в рукописі, або знає, що швидкий розгляд буде неможливий, повинен повідомити редактора та звільнити себе від обов’язку рецензента.

 

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні сприйматися як конфіденційні документи. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

 

Стандарти об'єктивності

Рецензування має проводитись об'єктивно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свої міркування ясно та з наведенням аргументів.

 

Обов’язки авторів

 

Оригінальність та плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальні роботи. Якщо автори використали роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідно процитоване або вказане.

 

Багаторазова, надлишкова або конкуруюча публікація

Автор не повинен публікувати роботи, що описують по суті одне й те саме дослідження більше ніж один раз або більше ніж у одному журналі. Представлення одного рукопису більше ніж до одного журналу одночасно означає неетичну видавничу поведінку і є неприйнятним.

 

Підтвердження джерел

Необхідно надавати належне підтвердження робіт інших авторів. Автори повинні процитувати публікації, які мали значення при створенні заявленої роботи.

 

Авторство матеріалу

Авторство потрібно обмежити тими, хто зробив істотний внесок в концепцію, проект, виконання або інтерпретацію заявленої роботи. Всіх, хто зробив істотні внески, слід включити до списку співавторів.