Головний редактор:

Григоровський Петро Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів, Київський національний університет будівництва i архітектури.

 

Редакційна колегія:

Барабаш Марія Сергіївна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, Національний авіаційний університет;

Данченко Юлія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри загальної хімії, Харківський національний університет будівництва та архітектури;

Менейлюк Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва, Одеська державна академія будівництва і архітектури;

Радкевич Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку університету, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури;

Молодід Олександр Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних технологій, Київський національний університет будівництва i архітектури;

Хижняк Владислава Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, директор, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»;

Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва i архітектури;

Тугай Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури;

Бєлєнкова Ольга Юріївна, кандидат економчічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури.

 

Зарубіжні члени редколегії:

Дзвігол Хенрік, проф. Сілезська політехніка. Глівіце, Польща;

Кузьор Олександра, проф. Сілезська політехніка. Глівіце, Польща;

Котовіч Януш, проф. Сілезська політехніка. Глівіце, Польща.