НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 40, 2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Григоровський П.Є., Мурасьова О.В., Чуканова Н.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ СЕРВЕЙІНГУ

Григоровський П.Є., Чуканова Н.П., Басанський В.О., Наріжний В.В.
ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ НА ПРИКЛАДІ КУПОЛУ ПОЛІГОНУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Симонов С.І., Черних О.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО» НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ «АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ» СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

Григоровський П.Є., Крошка Ю.В., Осадча І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА ТРИВАЛІСТЬ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ МОНТАЖУ ПАНЕЛІ ВНУТРІШНЬОЇ СТІНИ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОЇ БУДІВЛІ

Агафонова І.П., Постернак О.О., Кравченко С.А., Агаєва О.А., Столевич І.А.
ПІДСИЛЕННЯ СТИКІВ ПАНЕЛЬНИХ БУДИНКІВ

Хохрякова Д.О.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ЛСТК

Чубарова Д.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ ПАРКІНГІВ

Гаврюков О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ КІНЦЕВОЇ СТАНЦІЇ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА, ЩО ЗАПОБІГАЄ БОКОВОМУ СХОДУ СТРІЧКИ НА БАРАБАНІ