НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 38, 2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Григоровський П.Є., Басанський В.О.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ЗАБУДОВИ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

Григоровський П.Є., Мурасьова О.В., Горда О.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИЛЕГЛОЇ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ

Азизов Т.Н., Орлова О.М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ КРУЧЕНИИ ДВУТАВРОВОГО ЭЛЕМЕНТА С НОРМАЛЬНЫМИ ТРЕЩИНАМИ ИНЖЕНЕРНЫМ МЕТОДОМ

Павліков А.М., Гарькава О.В., Бариляк Б.А.
РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН БЕЗБАЛКОВИХ КАРКАСІВ

Постернак О.О., Кравченко С.А., Агаєва О.А.
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І ПІДСИЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ СТИКІВ ПАНЕЛЬНИХ БУДИНКІВ

Шептун С.Ю.
ВЛИЯНИЕ МИКРОДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ СЫРЬЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

Шишкіна О.О., Шишкін О.О.
ВПЛИВ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ТЕМПЕРАТУР НА АДГЕЗІЮ ГІПСОЦЕМЕНТНОГО БЕТОНУ