НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 37, 2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Григоровський П.Є., Мурасьова О.В.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ЦИКЛУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У СКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Борисов А.А., Кирилюк С.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА

Дмитриева Н.В., Трофимова Л.Е., Кирилюк С.В., Шамшур А.П.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЭКРАНОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Карпушин С.О., Дарієнко В.В., Кузик О.В., Пантилієнко В.В., Карпушин А.С.
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ АНАЕРОБНОГО БІОРЕАКТОРА З ҐРУНТОЦЕМЕНТУ

Мостовенко А.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОТЕНЦИАЛОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ТОЧЕК

Новомлинець О.О., Олексієнко С.В., Ющенко С.М., Нагорна І.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Posternak I.М., Posternak S.О.
ORGANIZATIONAL ACTIONS FOR FORMATION STREAMS CONTINUOUS DEVELOPMENT FRONTS WORKS (M-CDF) OF THE COMPLEX TOWN-PLANNING POWER RECONSTRUCTION

Постернак О.О., Кравченко С.А., Агафонова І.П., Агаєва О.А.
НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ТА МОНОЛІТНИХ ПЕРЕКРИТТІВ ІЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНУ НА БАГАТОКОМПОНЕНТНОМУ В’ЯЖУЧОМУ

Prybytko I.О., Bolotov M.Н., Rudenko M.М.
STUDY OF GEOMETRICAL PARAMETERS INFLUENCE OF PROFILED DECKING ON BEARING CAPACITY OF THE ROOF

Савченко Н.П., Трет’як А.В.
АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ З ГІБРИДНОЮ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ КЕРУВАННІ ГЕНЕРАЦІЄЮ ТА СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Шишкін О.О., Шишкіна О.О.
УПРАВЛІННЯ МІЦНІСТЮ БЕТОНУ МОДИФІКОВАНИМИ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Шишкіна О.О.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО НАНОМОДИФІКАТОРА В ТЕХНОЛОГІЇ ПІНОБЕТОНУ