НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 35, 2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Григоровський П.Є., Чуканова Н.П., Черненко К.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТРУДОВИТРАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ

Менейлюк О.І., Нікіфоров О.Л.
УПРАВЛІНСЬКА І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ УМОВ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕВАТОРІВ

Ісаєнко Д.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ

Менейлюк О.І., Черепащук Л.А.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА

Григоровський П.Є., Мурасьова О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО НОВОГО БУДІВНИЦТВА

Дорофеев В.С., Пушкарь Н.В.
ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Казаченко Л.М., Мусієнко І.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТА ТАХЕОМЕТРА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МОСТОВОЇ СПОРУДИ

Галушко В.О., Галушко О.М., Колодяжна І.В., Уваров Д.Ю.
АЛЬТЕРНАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

Терентьєв О.О., Петроченко О.В., Київська К.І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Бондар А.В.
ВПЛИВ КАРБОНАТНИХ ДОБАВОК НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРИЗОВАНИХ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Полякова І.О., Боровик В.П.
ОСОБЛИВОСТІ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В БУДІВНИЦТВІ

Івіцький І.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Жданюк В.К., Воловик О.О., Циркунова К.В., Гнатенко Р.Г., Біжан О.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ БІТУМІНОЗНОГО ГЕРМЕТИЗУЮЧОГО МАТЕРІАЛУ З ПОВЕРХНЕЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ДОРОЖНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ В ЗОНІ ТРІЩИНИ

Косьмій М.М.
ВРАХУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО У ФОРМУВАННІ МОДЕЛЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УРБОСИСТЕМ