НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 19, 2010

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

А.М. Галинский
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВЫЕМОК И ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ

П.Є. Григоровський, Ю. В. Дейнека, Л.О. Косолап
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

П. Є. Григоровський, Ю. В. Дейнека
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

О.М. Галінський, Л.М. Грубська, В.О. Басанський, І.Д. Козявкін
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ СТІЙКОСТІ ПІДПІРНИХ СТІН ВЗДОВЖ СХИЛІВ ЧЕРЕПАНОВОЇ ГОРИ НА ТЕРИТОРІЇ СТАДІОНУ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» У КИЄВІ

О.М. Галінський, О.М. Чернухін, С.А. Марчук, В.М. Хоменко
ВПЛИВ ВІБРАЦІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ ТА ПРИЛЕГЛІ БУДІВЛІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ ІЗ ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ТА ДЕМОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» У КИЄВІ

А.М. Чернухин
ПОДБОР СОСТАВА ПЛАСТИЧНОГО БЕТОНА ДЛЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЗАВЕСЫ, ВОЗВОДИМОЙ СПОСОБОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ»

О.М. Галінський, Д.О. Хохлін, В.О. Басанський, І.К. Орловський
ВИМІРЮВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ НА СТИСК ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРИЛАДУ УКG14П З УРАХУВАННЯМ ВІКУ БЕТОНУ

А.М. Самедов, И.В. Мигаль, С.В. Савченко,
О РАСЧЕТЕ ЖЕСТКИХ СВОДЧАТЫХ (ИЛИ АРОЧНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

О.В. Федосова, Г.В. Шпакова
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФЕРУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.Г. Прокопов, Н.М. Фиалко, Л.Ф. Черных, И.М. Сухоросов, Л.Г. Клюс, В.И. Савенко
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – ОТ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ДО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Ф.І. Боровик, І.М. Сухоросов, Л.Г. Клюс, В.І. Савенко, Л.Ф. Черних, Я.Д. Кислюк
ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Д. Ю. Колесник, П. М. Коваль
РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРУЮЧОГО ІНГІБІТОРА КОРОЗІЇ МЕТАЛОАРМАТУРИ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

Т.І. Матченко, Л.Б. Шаміс, П.Т. Матченко, Л.Ф. Первушова
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОРОЗІЙНОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

Я.Д. Кислюк, Р.В. Шмігель, В.I. Савенко, Г.М. Сухоросов
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КЛЕЄМЕТАЛЕВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

К.В. Ізмайлова,
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ НА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П.Є. Григоровський, М.І. Надточій
ВПЛИВ УМОВ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ НА ВАРТІСТЬ ТА ТРУДОМІСТКІСТЬ СПОG РУДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ